Wil je de route alvast graag voorverkennen? Dat begrijpen wij heel goed!

Voorverkenning is toegestaan MAAR het is niet toegestaan akkers, weilanden en het erf van de landeigenaren te betreden.

Blijf op de wegen en paden!

Wij verwachten jullie respect en medewerking.