Reglementen

De survivalrun vindt plaats onder auspiciën van de Survivalrun Bond Nederland. De reglementen van de S.B.N. zijn van toepassing. Een samenvatting van de belangrijkste regels is als volgt:

Deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de survivalrun.

De organisatie noch haar medewerkers, noch de commissie – en bestuursleden van de S.B.N. kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld.

Deelnemers dienen te allen tijde de verkeersregels in acht te nemen. Verkeer op de openbare weg heeft voorrang.

Het parcours wordt aangegeven met rood/wit lint. Afwijken van het parcours is verboden en betekent diskwalificatie.

Voor wachttijden bij hindernissen wordt geen tijdcompensatie gegeven.

Prikkeldraadversperringen worden aangegeven met rood/wit lint en dienen daar genomen te worden.

Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen lasten dragen. Lasten gemarkeerd met rood/wit lint of verf zijn bedoeld voor dames en mogen niet door andere lopers worden meegenomen.

Elke deelnemer is verplicht met polsband te starten en deze samen met het geldende wedstrijdshirt tijdens de run zichtbaar te dragen zonder wijzingen aan te brengen.

Aanwijzingen van organisatie, medewerkers en juryleden, herkenbaar aan shirt of hesjes dienen altijd te worden opgevolgd, zoniet dan volgt diskwalificatie.

Wanneer een hindernis niet of niet correct wordt genomen, wordt de polsband ingenomen en volgt er een straftijd, per gemiste hindernis, van 2 uur.

Wanneer er hulp van derden wordt aanvaard volgt er diskwalificatie. Hieronder valt ook het scouten van deelnemers.

Opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan en betekent diskwalificatie.

Schoenen die schade en/of letsel kunnen toebrengen aan deelnemers en/of materiaal zijn niet toegestaan tijdens de run (bijvoorbeeld schoenen met spikes of noppen).

Achterblijvers van eerder gestarte groepen moeten de inlopers van de volgende groepen vrije doorgang verlenen.

Protesten kunnen alleen door de deelnemer zelf binnen 30 minuten na binnenkomst worden ingediend bij de finishadministratie.

Een deelnemersbewijs is niet overdraagbaar. Een geldig legitimatiebewijs kan worden verlangd.

De organisatie kan zelf bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten, al dan niet met straftijd.

Een deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen onderweg bij de eerstkomende jurypost.

Het is verboden schade toe te brengen aan eigendommen van anderen. Constatering hiervan zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

Deelnemers dienen andere deelnemers, officials, vrijwilligers en toeschouwers met respect
te behandelen.

Reglementen van de Survivalrun Bond Nederland