Meer dan graag hadden wij jullie willen verblijden met het nieuws dat onze inschrijving in maart open gaat. Echter, na grondig overleg en afweging van verschillende belangen, hebben wij tot onze grote spijt moeten besluiten dat de run in 2021 geen doorgang kan vinden.

We vinden het niet verantwoord om in de huidige situatie met de voorbereidingen te starten. Bovendien is er grote onzekerheid over wat er de komende maanden mogelijk zal zijn.

In 2022 hopen wij samen met jullie een fantastische jubileumeditie van onze run neer te zetten! Wij wensen iedereen in deze onzekere periode een goede gezondheid toe.

Tot volgend jaar!