Kosten per categorie

Vrijdag
Krûmeltsjes€ 5,00
Zaterdag
JSC€ 12,00
KSR€ 17,00
Ouder-Kind-Run, Recreatief individueel€ 12,00*
GroepsFun€ 10,00*
Zondag
MSR en LSR€ 18,00
Recreanten 7 km€ 17,00*
Recreanten 12 km€ 18,00*

* Deze bedragen worden verhoogd met 6 euro ten behoeve van een door de Survivalbond gesloten ongevallenverzekering (secundaire dekking).

We werken met automatische incasso. Het inschrijfgeld wordt enkele weken voor de run van de opgegeven rekening geïncasseerd. De incassant is ‘Stichting derdengelden Doorbetalers’.  Bij inschrijving wordt hiervan melding gedaan.