Runinformatie

We stuurden ieder jaar iedereen nog een mail met informatie over de run. We kregen signalen dat het on-line ter beschikking stellen voldoende zou moeten zijn.  Via onderstaande link kun je de informatie zo nodig downloaden.  We adviseren dit vooral voor nieuwe en/of minder ervaren deelnemers.

Informatie Run 2015

Belangrijkste onderwerpen zijn:

  • melden één uur voor de start (met uitzondering van de krûmels op vrijdag, dan 30 min.)
  • starttijden en verdeling krûmels
  • voorbereiding
  • aanrijroute
  • afmelden
  • gevonden voorwerpen
  • reglementen
  • tijden

Goede doelen!

‘Stichting Survival De Knipe’ schaart zich achter 2 goede doelen
Twee bestuursleden van de stichting die de survivalrun organiseert, zetten zich in voor een goed doel. Het bestuur beveelt dit van harte bij u/jullie aan en hoopt op een hoge opbrengst.
Helma Siebenga:
Zamelt geld in voor Jonah. Jonah is een jongetje van 4 met neuroblastoomkanker fase 4. Jonah komt in aanmerking om naar Amerika te gaan voor immunotherapie, daar is geld voor nodig. Zie voor meer informatie Stichting Vrienden van Jonah  en/of word vriend van Jonah Veenstra op Facebook. Helma haar man Oebele en dochter Channa survivallen (gesponsord) voor Jonah.
Tonny van Balen:
Doet mee aan een MTB-sponsortocht in september. 7 dagen lang trappen tegen Duchenne. De sponsoropbrengst is bestemd voor onderzoek naar een medicijn tegen de ziekte van Duchenne, een (nu nog) fatale spierziekte die voorkomt bij jongens. Meer info: http://www.duchenneheroes.nl/
Bij de bar zal een collectebus staan waarin je bijdrage kan worden gedeponeerd.  Rechtstreeks steunen kan ook:
Helma:
stuur een berichtje naar Helma via Facebook: www.facebook.com/helma.siebenga
Tonny:

Van de penningmeester

Door het grote aantal inschrijvingen kan het gebeuren dat de incasso niet op de daarvoor aangegeven dag zal gebeuren. Ook kan het zijn dat groepsinschrijvingen in delen worden geïncasseerd.

Als na 10 mei zou blijken dat de incasso nog niet heeft plaatsgevonden, mail dan naar penningmeester@survivaldeknipe.nl

Naschrift d.d. 5-5-2015: Volgens de laatste informatie moet de incasso vandaag of morgen plaatsvinden.